SOSYAL SORUMLULUK
ATIK ORMANLAR PROJESİ 1
İzmir Atatürk Sanayi Bölgemiz Ege Orman Vakfı iş birliğinde;

ATIKTAN ORMANLAR PROJESİ "Dönüştürelim Doğa Kazansın" kampanyasına başlamıştır.

Ülkemizde her yıl 500 bin ton elektronik atık çıkmakta, bu rakam her yıl yüzde 10 oranında artmaktadır.

Elektronik cihazların üretiminde; kurşun, kadmiyum, civa vb. gibi birçok ağır metal bulunmakta olup, atık haline gelmiş elektronik cihazların, çevre ve insan sağlığına etkilerini azaltmak için kaynağında ayrı toplanmaları ve geri dönüşüme kazandırılmaları önemlidir.

Projemizin hedefi; sanayi kuruluşları ve bireyler başta olmak üzere elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik ederek, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre oluşturmaktır. Proje kapsamında; İzmir Atatürk Sanayi Bölgesi atık merkezinde standartlara uygun bir şekilde toplanacak olan elektrik -elektronik eşya (AEEE) ve demir, bakır, alüminyum gibi metaller , plastik malzemeler geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacaktır. Ayrıca söz konusu atıkların içeriğinde bulunan civa, kurşun, fosfor, CFC gazı gibi zararlı maddeler ayrıştırılarak bertaraf edilecektir.

ATIKTAN ORMANLAR projesi "Dönüştürelim Doğa Kazansın" kampanyası ile proje paydaşı kurumlardan ve bireylerden gelen elektrik ve elektronik atıklar için Atık Yönetimi firması Ege Orman Vakfı'na yeni orman alanları oluşturmak üzere fidan ve bilinçli bir nesil yetiştirmek için doğa eğitimi bağışında bulunacaktır.

ATIKTAN ORMANLAR PROJESİ "Dönüştürelim Doğa Kazansın" Kampanyasına destek veren kişi, kurum ve şirketler sektörlerinde çevre dostu uygulamaları ile Türkiye'nin "yeşil ekonomi", "Sıfır Atık" "geri dönüşüm ve geri kazanım" hedeflerinin öncülüğünü üstleneceklerdir.

ATIKTAN ORMANLAR PROJESİ "Dönüştürelim Doğa Kazansın" kampanyası için hep birlikte! Yaşadığımız topluma, gelecek nesillere ve gezegenimize katkıda bulunmanız bilinci ve dileğiyle katılımınızı dileriz.Kurumsal
Hakkımızda
Vizyon & Misyon
Sosyal Sorumluluk
Belgelerimiz
Haber
Şehir Çözümleri
Atık Yönetimi
Aynı Toplama Ekipmanı İçerisinde Biriktirilebilir Atıklar
Atık Alınması ve Kabulü
Atık Ambalajlanma ve Etiketlenmesi
Atık Gönderilmesi ve Raporlama
Atık Beyanın Yapılması ve Kayıtlar
Endüstriyel Çözümler
Atık Yönetimi
Atık Envanteri Oluşturma
Atıkların Toplanması ve Geçici Depolanması
Atıklar İçin Bildirim ve Belge Temini
Atık Alınması ve Kabulü
Atık Ambalajlanma ve Etiketlenmesi
Atık Gönderilmesi ve Raporlama
Atık Beyanın Yapılması ve Kayıtlar
Bilgi Bankası
Düzenli Depolama Değil Geri Kazanım Projesi Mal Alımı İhale İlanı
AEEE Yön.
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yön.
2872 Sayılı Çevre Kanunu
Online İşlemler
Ödüllü Anket
Yeşil Düşün
Proje Başvurusu
Atık Başvuru
Şikayet Gönder
Bilgi Talebi
İnsan Kaynakları
İletişim
İletişim Bilgileri
Google Map

  
Tüm Hakları Saklıdır   |  Mega Tasarım 2016