ATIK BAŞVURU
ŞİKAYET GÖNDER
PROJE BAŞVURUSU
ÖDÜLLÜ ANKET
İNSAN KAYNAKLARI
YEŞİL DÜŞÜN
Tesis veya işletmelerde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için "Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik" "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"kapsamında atık envanteri ve atık sınıflandırılması gerçekleştirilmelidir.

Atıkların, atık getirme merkezlerinde atık kabulü eğitilmiş ve eğitimli kişiler tarafından radyasyon ve ölçümü yapıldıktan sonra herhangi bir kimyasal sızıntının olup olmadığı kontrolü yapılır.

Kurumsal
Hakkımızda
Vizyon & Misyon
Sosyal Sorumluluk
Belgelerimiz
Haber
Şehir Çözümleri
Atık Yönetimi
Aynı Toplama Ekipmanı İçerisinde Biriktirilebilir Atıklar
Atık Alınması ve Kabulü
Atık Ambalajlanma ve Etiketlenmesi
Atık Gönderilmesi ve Raporlama
Atık Beyanın Yapılması ve Kayıtlar
Endüstriyel Çözümler
Atık Yönetimi
Atık Envanteri Oluşturma
Atıkların Toplanması ve Geçici Depolanması
Atıklar İçin Bildirim ve Belge Temini
Atık Alınması ve Kabulü
Atık Ambalajlanma ve Etiketlenmesi
Atık Gönderilmesi ve Raporlama
Atık Beyanın Yapılması ve Kayıtlar
Bilgi Bankası
Düzenli Depolama Değil Geri Kazanım Projesi Mal Alımı İhale İlanı
AEEE Yön.
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yön.
2872 Sayılı Çevre Kanunu
Online İşlemler
Ödüllü Anket
Yeşil Düşün
Proje Başvurusu
Atık Başvuru
Şikayet Gönder
Bilgi Talebi
İnsan Kaynakları
İletişim
İletişim Bilgileri
Google Map

  
Tüm Hakları Saklıdır   |  Mega Tasarım 2016